PRYWATNA PRAKTYKA LOGOPEDYCZNA

mgr BEATA RZANNY

logopeda-neurologopeda, glottodydaktyk

adres: Śrem, ul. Chłapowskiego 6/23

Nazywam się Beata Rzanny.

Jestem logopedą-neurologopedą, glottodydaktykiem.

Wykształcenie z wynikiem bardzo dobrym zdobyłam studiując
na państwowych, renomowanych uczelniach:

 • logopedię na Uniwersytecie Gdańskim,

 • neurologopedię na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

Z perspektywy czasu wiem, że praktyka w tym zawodzie jest co najmniej tak samo ważna jak rzetelne przygotowanie teoretyczne. Od ponad dwudziestu lat jestem czynnym zawodowo logopedą, a od kilkunastu- neurologopedą.

 • DIAGNOZA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 • PORADY, KONSULTACJE I PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA

 • TERAPIA OPÓŹNIENIA ROZWOJU MOWY U DZIECI

 • TERAPIA WSZYSTKICH WAD WYMOWY DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 • NAUKA CZYTANIA I PISANIA

 

OFERTA

LOGOPEDYCZNA

NEUROLOGOPEDYCZNA

WCZESNA INTERWENCJA

OPIEKA SENIORALNA

LOGOPEDYCZNA

 • TERAPIA NIEMOWLĄT, DZIECI I MŁODZIEŻY Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM

 • TERAPIA NIEMOWLĄT, DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZESPOŁEM DOWNA I INNYMI ZESPOŁAMI GENETYCZNYMI

 • TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

 • TERAPIA NIEMOWLĄT I DZIECI Z ROZSZCZEPEM WARG LUB/I PODNIEBIENIA

 • TERAPIA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH PO URAZACH, UDARACH I OPERACJACH MÓZGU (AFAZJA, DYSARTRIA)

 • NAUKA KOMUNIKACJI WSPOMAGAJĄCEJ LUB ALTERNATYWNEJ SYSTEMEM MAKATON

 

 • DZIAŁANIA KONTROLUJĄCE I STYMULUJĄCE ROZWÓJ FUNKCJI PRZEDJĘZYKOWYCH (SSANIA, ŻUCIA, GRYZIENIA I POŁYKANIA)
  ORAZ SŁUCH NIEMOWLAKA

 • DZIAŁANIA KONTROLUJĄCE I STYMULUJĄCE ROZWÓJ MOWY DZIECKA OD 1 DO 3 ROKU ŻYCIA,

 • DZIAŁANIA POPRAWIAJĄCE STAN ROZWOJU DZIECKA LUB ZAPOBIEGAJĄCE NARASTANIU OBJAWÓW I SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 • DZIAŁANIA KONTROLUJĄCE I STYMULUJĄCE ROZWÓJ DZIECI Z TZW. RYZYKA OKOŁOPORODOWEGO (Z ZAGROŻONEJ CIĄŻY,
  TRUDNYCH PORODÓW, WCZEŚNIAKÓW)

 

 • TERAPIA SENIORALNA

 • TRENING MOWY Z OSOBAMI STARSZYMI Z DEMENCJĄ

 • TRENING MOWY Z OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

 

Beata Rzanny, logopeda-neurologopeda

telefon:  + 48 501 544 628 

e-mail: beata.rzanny@logopeda-srem.pl

63-100 Śrem, ul. Chłapowskiego 6/23

 

Usługi wyceniane są indywidualnie, zależnie od ich rodzaju, złożoności przypadku
i częstotliwości spotkań.

 

Możliwe wizyty domowe.

KONTAKT

Twój e-mail
Treść wiadomości
Numer telefonu
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

FORMULARZ KONTAKTOWY:

DANE KONTAKTOWE:

LOKALIZACJA:

2017 Ładne Obrazki!

 • rozwija się zbyt wolno i nieharmonijnie,
 • jest wcześniakiem,
 • jest z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym,
 • ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe,
 • rozwija się z opóźnieniem (np. zbyt późno podnosi główkę, siada, chodzi),
 • ma lub miało kłopoty z ssaniem, połykaniem, gryzieniem i żuciem,
 • nie wykazuje zainteresowania mową dorosłych,
 • nie reaguje na dźwięki otoczenia,
 • ma 6-miesięcy i nie gaworzy,
 • jest mało aktywne głosowo,
 • oddycha przez usta, śpi z otwartymi ustami,
 • ślini się,
 • ma nieprawidłowo zbudowane narządy mowy,
 • jest apatyczne lub nadpobudliwe,
 • zbyt długo było karmione butelką i ssie smoczek, palec itp.
 • ma 1 rok i nie wypowiada sylab ani pojedynczych słów,
 • zbyt krótko lub wcale nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z rozmówcą,
 • nie reaguje na własne imię,
 • ma 2 lata i nadal nie interesuje się mową, nie mówi wcale lub pojedyncze słowa lub mówi zrozumiale tylko dla Ciebie,
 • ma około dwóch lat i mówiło, lecz nagle zamilkło i trwa to co najmniej kilka tygodni,
 • ma 3-4 lata, nie rozumie pytań i kierowanych do niego poleceń,
 • nie mówi wcale albo posługuje się pojedynczymi słowami lub prostymi zdaniami niezrozumiałymi dla otoczenia,
 • nie potrafi wypowiadać:
  - samogłosek: /a,o,u,e,i,y/,
  - spółgłosek: /f,w,p,b,m,l,ś,ź,ć dź,s,z,c,dz/,
  - zamienia: /k/ na /t/, /g/ na /d/ lub inne głoski na /p/,
  - wysuwa język między zęby przy wymowie głosek,
 • wymawia głoski w sposób odmienny, niż poprawnie mówiąca dorosła osoba posługująca się językiem polskim,
 • ma 5-6 albo więcej lat i trudności jak wyżej lub nie potrafi poprawnie wymawiać głosek /sz,ż,cz,dż/ oraz /r/,
 • zastępuje głoski dźwięczne ich bezdźwięcznymi odpowiednikami i nie wypowiada się zdaniami,
 • ma trudności z nauką czytania i/lub pisania,
 • ma planowany zabieg podcięcia wędzidełka podjęzykowego lub jest tuż po takim zbiegu,
 • po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych oddycha przez usta,
 • ma rozszczep warg, podniebienia,
 • ma zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • ma mózgowe porażenie dziecięce,
 • ma zespół Downa lub inne zespoły genetyczne,
 • ma niepełnosprawność intelektualną.

 

 

KIEDY DO LOGOPEDY?

OFERTA ADRESOWANA JEST DO RODZICÓW DZIECKA, KTÓRE:

 • mówi niewyraźnie, sepleni, nieprawidłowo wymawia /r/ i jest zmotywowanych by to zmienić
 • ma kłopoty z mową i pamięcią w wyniku uszkodzenia mózgu (np. po urazach czaszkowo-mózgowych, guzach mózgu, udarach mózgu, z demencją, w chorobie Alzheimera)

OFERTA ADRESOWANA JEST DO DOROSŁEGO, KTÓRY:

NEUROLOGOPEDYCZNA

WCZESNA INTERWENCJA

OPIEKA SENIORALNA

o mnie

oferta

kiedy do logopedy?

kontakt

+48 501 544 628